Mars månads tidiga vårtecken

Behöver ditt företag hyra eller rekrytera en ny medarbetare? Här nedan kan du läsa om elva av våra konsulter som blir lediga inom kort.
Du kan också kontakta oss och berätta om just dina specifika bemanningsbehov så presenterar vi fler lämpliga kandidater.

ChristinaSupply Chain, logistiker, kundsupport

Över 10 års erfarenhet av Supply Chain och kundsupport i telekombranschen. Ansvarat för hela flödet med upprättande av Masterdata, kontrakt, materialbeställning samt leveranssamordning till kund. Har även arbetat med implementering av SAP-modulerna ERP/CRM/GTS/BW och utbildat de anställda, i ett flertal länder. I tidigare roller har det också ingått att arbeta brett med projektkoordinering, orderhantering, avrop samt fakturering. Läst ett flertal kurser i b.la Strategiskt inköp med logistikledning och LOU (lagen om offentlig upphandling). Utöver goda kunskaper i SAP behärskar hon även MS Office väl, samt har mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Mia – Kundansvarig, projektledare

15 års erfarenhet av kundansvar och projektledande roller. Nu senast inom läkemedelsbranschen och specifikt med ansvar för produktförsäljningen inom E-handel. Bearbetning av kunder genom uppsökande av nya samt support mot befintliga. Även ansvarat för avtalsfrågor och upprättande av budget samt resursfördelning i olika delprojekt. Delaktig i strategiarbeten gällande produktutveckling samt marknadsföring såsom hemsida, annonsering och DM-kampanjer. Utbildning i marknadskommunikation från Berghs School of Coommunication. Mycket god systemvana från ett flertal program samt plattformer som t ex Magento, Lime, EpiServer, Agresso, Photoshop, HTML, Sharepoint m.m. Mycket goda kunskaper i engelska samt vana att arbeta tätt med norsk och dansktalande medarbetare.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Fadhi – Order, logistik, administratör

Flera års erfarenhet av helhetsansvar för order- och logistikflödet på ett flertal bolag. Tagit emot inkommande order från kunder och säljkåren via EDI, telefon och mail. Bokat frakt och gjort direktleveransbeställningar hos leverantörer. Matchat och stämt av leverantörsfakturor mot inköpsorder. Fakturerat lager och direktleveransorder, i vissa fall med valutaköp och tilldelning av valuta. Hjälpt kunder med fakturafrågor och även kontrollerat kreditlimit för kunder. Hanterat lättare personaladministration såsom reseräkningar och semesterplanering samt sammanställning av närvarorapporter. Operativsystem vana från t.ex. Concorde, IFS, SAP och Navision. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Emma – Kontorsassistent, receptionist

Bred erfarenhet av administrativa roller och servicerelaterade roller i olika branscher, såsom bokförlag, IT- bolag samt myndigheter. Arbetat som receptionist, internservicemedarbetare samt som kontorsassistent. Hanterat inkommande samt utgående post, paket och bud, ansvarat för konferensrum, beställt kontorsmaterial, sett över leverantörsavtal samt varit administrativt stöd till övrig personal. Receptionsarbetet innebar främst att ta emot besökare samt hantera inkommande mejl och samtal. Som kontorsansvarig, på ett mindre internationellt företag, även ansvarat för en kontorsflytt. Förutom Officepaketet även arbetat i ett flertal ärendehanteringssystem. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift samt baskunskaper i franska och spanska.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Thomas – HR-konsult

Flera års erfarenhet av strategiskt och operativt HR-arbete inom bank, telekom, bygg samt konsultbranschen. Support och rådgivning samt metod- och processutveckling, rekrytering samt svensk arbetsrätt. Arbetat som personalchef under 10 år med budgetansvar, representant i fackförhandlingar, ansvarat för rekrytering samt utbildning för de anställda. Ingått i ledningsgrupp. Även kompetens inom HR management, Employer Branding, Compensation & Benefits, ledarskap, kvalitetsutveckling, jämställdhet och mångfald. Goda kunskaper i Officepaketet, Hogia, SoftOne, HR Plus m.m. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Charlotte – Redovisningsansvarig, redovisningskonsult

Har senaste åren arbetat som redovisningskonsult med fokus på; löpande bokföring, bokslutsaktiviteter, moms, skatter, avstämningar, budget och prognosarbete samt rapportering. På senaste uppdraget ingick det även projektredovisning och rapportering till externa finansiärer. Tidigare även erfarenhet i rollen som ”Single Point of Contract”, där hon då försåg kund med professionellt stöd inom kundreskontra, leverantörsreskontra samt redovisning. Har även haft personalansvar och stöttat det operativa interna teamet samt aktivt deltagit i arbetet kring månads-, kvartals- och årsbokslut. Van att upprätta processer och rutiner inom ekonomi samt avtal med leverantörer. Systemvana från Agresso, SAP m .fl. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Simon – Redovisningskonsult

Redovisningskonsult med stort IT-intresse och bred erfarenhet av problemlösning samt entreprenöriella miljöer. Nu senast som konsult inom redovisning åt enskilda näringsidkare och större aktiebolag. Har arbetat tätt intill seniora redovisningsekonomer och auktoriserade revisorer för hantering av bokslut och sammanställning av årsredovisning. Arbetat självständigt med allt från löpande bokföring, matchning och avstämningar, kund- och leverantörsreskontra samt momsrapporter/deklarationer. Även erfarenhet från kassaflödeanalys, uttagsbeskattning samt arbetsgivardeklarationer. Systemvana av Visma Administration och Lön, Visma Compact, Jeeves m fl. Van användare av Officepaketet samt K2 och K3. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Camilla – Redovisningskonsult, kund och leverantörsreskontra, deltid

Arbetat ca 11 år som konsult inom ekonomi och lön. Nu senast inom leverantörsreskontra, kontering, registrering samt betalningar i en ekonomisk förening. Tidigare erfarenhet från ett nordiskt läkemedelsföretag med kundreskontra, fakturering av order, månatliga fakturor och inbetalningar. Även förberett löner, uppdaterat försäkringar och pensioner samt hanterat reseräkningar och företagskort/ drivmedelsförmåner. Van vid rapportering till Skatteverket vad gäller moms, skatt och arbetsgivaravgifter. Stämt av balanskonton och månadsbokslut/kvartalsboklut samt även hanterat anläggningsregister och månatliga avskrivningar. Systemvana från Hogia Ekonomi & Lön och Visma Administration. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Mia – Redovisningsassistent

Har under ca 15 år arbetat inom redovisning nu senast i rollen som senior redovisningsassistent. Förutom löpande bokföring har hon haft ansvar för leverantörsreskontra och lagerredovisning. I arbetet har det även ingått bokslutsarbete inkl. kontoavstämningar samt implementering av ett nytt affärssystem. Van att arbeta med arbetsprocesser i enlighet med SOX-reglerna. Erfarenhet av internationella koncerner, därmed kunskaper i utländsk moms och införselmoms. Förutom bred erfarenhet av leverantörsreskontra och kundreskontra, även hanterat utläggsredovisning och tagit fram försäljningsrapporter. Systemkunskaper i SAP, Monitor, ReadSoft, J.D Edwards, Visma Administration samt Excel (Pivot, V-lookup m.m) samt Outlook och Lotus Notes. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Parisa – Ekonomiassistent, kundreskontra

Har mångårig erfarenhet från främst kundreskontra i de nordiska länderna; Sverige, Norge, Danmark och Finland. Detta har inneburit arbete med hela flödet, från fakturering, kreditbedömning, påminnelser, inkasso fram till avstämningar av kundförluster. Även månadsvis hanterat kvitto- och frånvarorapportering för personal och sammanställt tidrapporter. Har ansvarat för att räkna och stämma av kassarapporter på restaurangkedjas ekonomiavdelning. Under en tid även fungerat som backup på leverantörsreskontra med matchning och uppföljning av inkommande krediteringar. Systemvana från Visma Administration, Agresso, SAP m.fl. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Jagoda – Löneadministratör, deltid

7 års erfarenhet inom löneadministration varav 4 år som konsult. Har arbetat i personalintensiva miljöer med många anställda, tjänstemän och kollektivanslutna inom sjukvårdsföretag, försäkringsbolag, Facility Management, statligt bolag med flera. Arbetat över hela löneområdet inklusive bokföring av löner, avstämningar och rapportering till skatteverket. Ansvarat för försäkringar, reseräkningar, skatteberäkning, förmåner och statistik. Van att tolka lagar och avtal samt att fungera som stöd till chefer i organisationen gällande personalfrågor. Hogia Lön Plus, LS-lön, Visma Lön 600, Agda PS, Movex Lön, POL Svensk Lön, Personec HR. Även ekonomisystemen Navision och Visma Administration 2000. Goda kunskaper i engelska, tal och i skrift.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se