April månads vårblommor!

Behöver ditt företag hyra eller rekrytera en ny medarbetare? Här nedan kan du läsa om sex av våra konsulter som blir lediga inom kort.
Du kan också kontakta oss och berätta om just dina specifika bemanningsbehov så presenterar vi fler lämpliga kandidater.

 

ÅsaAdministratör, office manager, assistent

Över 20 års erfarenhet av olika administrativa och servicerelaterade roller. Senaste åren främst med planering och administration inom olika typer av utbildningar. I arbetet ingick det både elev- och leverantörskontakter samt försäljning mot företagskunder. I rollen som Office Manager har hon haft ansvaret för huvudkontorets reception och även haft diverse ekonomirelaterade uppgifter, som t. ex fakturering samt viss ekonomisk rapportering. Hon har hanterat boknings- och telefonsystem för totalt 23 lokalkontor samt administrerat företagets hemsida och skött andra IT-ärenden i samråd med leverantörer. Erfarenhet från ett flertal system såsom t. ex Hogia Ekonomi och Astra samt Officepaketet. Goda kunskaper i danska och mycket goda kunskaper i engelska och norska, tal och skrift.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Jesper – Orderadministratör, logistik, kundsupport

8 års erfarenhet av konsultuppdrag med ansvaret för hela order och logistikflödet på flertalet bolag i olika branscher. Tagit emot inkommande order från kunder och från säljkåren via EDI, telefon och mail. Bokat frakt och gjort direktleveransbeställningar hos leverantörer. Matchat och stämt av leverantörsfakturor mot inköpsorder. Fakturerat lager och direktleveransorder, i vissa fall med valutaköp och tilldelning av valuta. Hjälpt kunder med fakturafrågor och även kontrollerat kunders kreditlimit. Hanterat lättare personaladministration såsom reseräkningar och semesterplanering samt sammanställning av närvarorapporter. Systemvana från t.ex. Concorde, IFS och Navision. Goda kunskaper i engelska.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Eva – VD Assistent

Över 10 års yrkeserfarenhet i rollen som assistent, vilket inneburit att dagligen stötta VD i varierande arbetsuppgifter. Deltagit i ledningsgruppsmöten, styrelsemöten samt skrivit protokoll, rapporter och annat material, externt som internt. Även ansvarat för företagets internkommunikation och fungerat som länk mellan det globala kontoret, europakontoret och den nordiska organisationen. Under sex års tid även assisterat nordisk VD och ledningsgrupp med främst arbetsuppgifter såsom att planera konferenser, möten och resor, föra protokoll och ta fram samt förbereda presentationsmaterial. Även ansvarig för inköp på kontoret; kontorsmaterial, kaffe, städavtal etc. Haft arbete på ambassad och bevakat nyheter samt det politiska läget, skrivit rapporter och pressmeddelanden, översatt dokument samt drivit, arrangerat och planerat kulturella projekt, events osv. Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift samt grundläggande kunskaper i tyska.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Charlotte – Redovisningsansvarig, redovisningskonsult

Har senaste åren arbetat som redovisningskonsult med fokus på; löpande bokföring, bokslutsaktiviteter, moms, skatter, avstämningar, budget och prognosarbete samt rapportering. På senaste uppdraget ingick det även projektredovisning och rapportering till externa finansiärer. Tidigare även erfarenhet i rollen som ”Single Point of Contract”, där hon då försåg kund med professionellt stöd inom kundreskontra, leverantörsreskontra samt redovisning. Har även haft personalansvar och stöttat det operativa interna teamet samt aktivt deltagit i möten rörande månads-, kvartals- och årsbokslut. Van att upprätta processer och rutiner inom ekonomi samt avtal med leverantörer. Systemvana från Agresso, SAP m .fl. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Birgitta – Redovisningskonsult

Arbetar som redovisningskonsult med arbetsuppgifter såsom löpande redovisning skatte- och momsdeklarationer, administrering av löner och pensioner, externa kontakter med t.ex. bank, revisor och myndigheter. Gedigen kunskap i bokslutsprocessen med avstämningsarbete och periodiseringar samt självständigt hanterat årsredovisning och deklaration. Även deltagit i arbete med koncernårsredovisning. Vid ett uppdrag som inhyrd ekonomiansvarig, vid en ideell organisation, ingick ansvaret för hela det ekonomiska flödet; från löpande redovisning, bokslut, deklaration samt årsredovisning. God erfarenhet av projektredovisning sant av att implementera nya system. Implementerat leverantörsfakturascanning samt kundfakturering med e-faktura. Deltagit i en Due Diligens process. Behärskar engelska i tal och skrift samt har baskunskaper i tyska. Goda kunskaper i MS Word, Excel, Outlook samt ekonomi och lönesystemen Hogia, Visma, Centsoft samt Fortnox. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift samt baskunskaper i tyska.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Sara – Ekonomiassistent

De senaste två åren arbetat som ekonomiassistent. Huvudsakliga arbetsuppgifter har varit; kontanthantering och avstämningar av underlag från butiksförsäljning samt personalutlägg. Har även förekommit fakturering i arbetsuppgifterna vid behov. Innan dess arbete på en myndighet med främst handläggning, kontroll och registrering av räkningar med tillhörande tidrapporter för assistansersättning. Andra uppgifter som ingick var utgående telefonsamtal med information till assistansanordnare/kunder samt arkivering. Under ekonomistudier arbetade hon som ambulerande konsult vid ett större konsultbolag. Ekonomie kandidatexamen i företagsekonomi, Stockholm Business School (Stockholms universitet). Behärskar Officepaketet väl och har arbetat i Proakto och andra interna affärssystem. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift samt viss kunskaper i spanska.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se