Malin Klingberg – konsultchefen som sätter individen i fokus

Fotograf: Håkan Målbäck

Hon är konsultchefen som med öppenhet och tydlighet skapar långsiktiga relationer. Malin Klingberg känner sig trygg i sin roll och matchar med träffsäkerhet ihop kunders och kandidaters önskemål. Här berättar hon om sin egen resa med Avanzera och det lärorika kapitlet i spåren av pandemin.

Malin Klingberg har alltid känt en dragningskraft mot tjänster som har med service och människor att göra, därför föll beslutet på studier inom beteendevetenskap med inriktning mot HR. Hennes historia med Avanzera började senare som konsult. Hon fick snabbt ett positivt intryck av det personliga engagemang som varje anställd möttes av, oavsett vart de befann sig. Erfarenheten hon samlade på sig under konsulttjänsten ledde vidare till nästa värdefulla möjlighet inom läkarbemanning – tills hennes väg skulle korsas med Avanzera återigen.

Malin hade nämligen lämnat ett minnesvärt intryck under sin tid som konsult och blev erbjuden att komma tillbaka till Avanzera i en intern roll som konsultchef. Nu är det snart fem år sedan och hon uttrycker nöjt att det var rätt beslut som togs den där soliga marsdagen 2016.

Ett arbete för och med människor

Att arbeta som konsultchef handlar mycket om att vara behjälplig för andra människor – något som utgör både tjusningen och utmaningen i det dagliga arbetet. Malin träffar beslutsfattare som vill rekrytera eller hyra in sin nästa medarbetare och kandidater som är ute efter sin drömtjänst. Ingen dag är den andra lik och hon är delaktig i hela processen. Det börjar ofta med ett kundmöte där hon undersöker personalbehov och upprättar kravprofil för att senare påbörja urvalsprocessen När tjänsten väl är tillsatt fortsätter Malin med ett stort fokus på onboarding och löpande avstämningar med såväl kund som kandidat vilket skapar utrymme för att fånga upp eventuella frågeställningar. 

– I min roll jobbar jag för och med människor med olika mål och krav vilket innebär att jag aldrig kan veta säkert vad som kommer att ske. Varje individ reagerar och agerar på sitt eget sätt i olika situationer, därför behöver jag alltid vara alert för att kunna bemöta kundens  önskningar. Jag är mån om att mina medmänniskor ska bli behandlade med respekt och försöker parera alla möten efter den visionen, med hjälp av lyhördhet och framförallt öppen dialog, förklarar Malin och tillägger:

– Det viktigaste för mig är att alla inblandade parter känner sig inkluderade. Att få vara en del av en arbetsmässig relation och veta att jag får samtliga att känna sig som vinnare inger en härlig känsla. Lyckan som kommer när en kandidat hittar och får sin drömtjänst är en stark drivkraft för mig.

Genom åren har Malin byggt upp en gedigen kunskap om kunders behov och specifika arbetsroller som hon tar tillvara på i sitt dagliga arbete. Hon fortsätter att hålla sig á jour med regelbunden kompetensutveckling inom HR och inte minst genom sin nyfikenhet och vilja att lära sig mer om såväl nya branscher som tjänster. Hon vet vad hon pratar om och kan relatera till högt som lågt. Att hantera svåra situationer i arbetslivet är ingenting som skrämmer henne och hon inger en trygghet hos sin omgivning. 

Förändringarnas år

Det gångna året har minst sagt varit ett nytt kapitel i sig där tillvägagångssätt förändrats på grund av pandemin. Malin och resten av Avanzera längtar efter att få träffa sina kunder, kandidater och konsulter fysiskt igen men kommer utan tvekan låta digitala inslag finnas kvar även i fortsättningen.

Från att ha ställt sig något skeptiska till videosamtal började teamet ifrågasätta varför formatet inte använts oftare. Den självklara fördelen är tidsaspekten.

En intervju på kontoret kräver mer tidsplanering för både mig och kandidaten. Då menar jag givetvis restid men även i form av anpassning efter scheman. För kandidater som vill vidare men samtidigt önskar vara lojala mot sin arbetsgivare kan det vara svårt att knäcka nöten med att avvika längre stunder för intervjuer. När mötet istället sker digitalt minimeras tidsaspekten betydligt vilket gjort att vi kunnat boka in en intervju endast någon timme efter vår första telefonkontakt.

Samtidigt är det lätt hänt att gå miste om vissa dimensioner när mötet förflyttats till en länk eller ett telefonsamtal, därför ser Malin fram emot när det går att kombinera det bästa av två världar igen.

–  Det är min uppgift att få kandidaten bekväm och komma till sin rätt för att få ut det maximala av intervjun. I det digitala mötet kan det vara svårare att känna av kandidatens egenskaper och energier. Omvänt är det stundom utmanande som rekryterare att nå ut genom skärmen, förklarar Malin och tillägger:

 – Avstämningarna med våra anställda konsulter har också drabbats. Vi på Avanzera är väldigt måna om att våra konsulter har det bra och vet att det är uppskattat när vi regelbundet kommer ut och hälsar på. I dagsläget ser vi istället till att ha desto tätare telefonkontakt för att fortsätta bibehålla en nära dialog.

Gemensam styrka

Mitt i allt upplever Malin en gemensam styrka och kraft – på kontoret och i resten av landet.

Vi kan tycka att vi är vanemänniskor och att många av oss helst fortsätter i gamla invanda mönster. Men när något dramatiskt eller tragiskt händer – då är vi alla duktiga och ställer om. Varje gång något hänt i vårt land har jag slagits av hur vi bryr oss om varandra och försöker göra det bästa av situationen – som i vissa sammanhang fört med sig något bättre. Det om något är väl positivt – vill vi så kan vi!

Osäkra tider eller ej – tillsammans med kollegorna på Avanzera fortsätter Malin att hitta hållbara och långvariga arbetsrelationer med människans välmående i fokus.