8 tillgängliga konsulter

Behöver ditt företag hyra eller rekrytera en ny medarbetare? Här nedan kan du läsa om 8 av våra konsulter som blir lediga inom kort.
Du kan också kontakta oss och berätta om just dina specifika bemanningsbehov så presenterar vi fler lämpliga kandidater.

Anna – Löneadmininstratör, redovisningsekonom

Över 20 års erfarenhet av att självständigt sköta redovisning och lönehantering i olika företag och verksamheter. Har både beräknat och administrerat timlöner såväl som månadslöner för bland annat verksamheter med butiksanställda samt organisationer med spelarlöner för både svenska och utländska spelare. Van att sätta upp rutiner och processer kring lönehantering samt besvara frågor kring anställningsavtal och relaterade HR-frågor. Delaktig i implementeringen av nytt lönesystem; Fortnox. Har även flera års erfarenhet av ekonomirelaterade arbetsuppgifter såsom reskontraarbete, fakturering, löpande bokföring, moms- och skattedeklarationer, avstämningar samt bokslutsarbete. Arbetat i ett flertal system såsom Fortnox, Visma, Gardeco, SILK, Marathon, Garp, Hogia Lön och Flex HRM. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

Sabina – Receptionist, Backoffice

Flera års erfarenhet av såväl administrativa arbetsuppgifter inom reception som avancerad kundhantering inom Backoffice. Har även arbetat med posthantering, beställning av kontorsmaterial, hanterat leveranser, agerat kontaktperson mot externa leverantörer, tagit emot gäster, hanterat diverse bokningar, felanmälan samt administrerat passerkort.  Även erfarenhet från löpande ekonomisysslor såsom hantering av fakturor och betalningar. Utöver ovanstående också arbetat som platsansvarig för lokaler med bokningar och uppföljning av olika evenemang. Hanterat bokning av catering, personal, underhållning och teknik. Ansvarig för inköp av mat och dryck samt övriga tillhörande tillbehör. Mycket goda kunskaper i Officepaketet. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift

Sara – Redovisningsansvarig

Mångårig erfarenhet av arbete som redovisningsansvarig från stora och medelstora företag. Har gedigen kunskap och erfarenhet inom löpande bokföring, avstämningar, moms- och skattedeklarationer, koncernredovisning, årsbokslut, årsredovisning, budget och rapportering. Är van att skapa rutiner, arbetsmetoder och processer för ekonomifunktionen samt ha ett arbetsfördelande ansvar för ekonomiavdelningen. Även van systemadministratör och kontaktperson för affärssystemet Agresso med hantering av bland annat användarupplägg, behörigheter och attestflöden. Arbetat i flertalet affärssystem såsom iScala, A+ Economa, Frango, Stairways, Proceedo, Nordstedt Skatt, Hogia, Agresso,  Cognos och Aaro. Flytande kunskaper i engelska, tal och skrift.

Lena – Ekonomiassistent, Löneadmininstratör

Har de senaste åren arbetat som ekonomiassistent kombinerat med löneadministrativa arbetsuppgifter. Hanterat löner för både tjänstemän och kollektivanställda, beräknat och kontrollerat tjänsterapporter, körjournaler, reseräkningar, tjänstebil- och drivmedelsförmåner, representation, retroaktiv lön, utmätning av lön, löneutbetalning via fil, rapportering till Collectum, lönestatistik samt kontakt med Försäkringskassan. Varit delaktig i övergång från Kontek lön Sesam till digitaliserade Kontek lön. Har även gedigen erfarenhet av arbetsuppgifter inom kund- och leverantörsreskontra, utläggsredovisning, in-och utbetalningar, påminnelser/krav, kontering och bokföring av manuella verifikat samt avstämning av balanskonton. Även arbetat med att skapa och administrera nya manualer, rutiner och processer. Systemvana från Visma Control, Visma Administration, Basware, Contempus, Invoice, ReadSoft, Visma DCE, Visma Lön, Kontek HRM Lön, Kontek Sesam, Intrum och C2CRM. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

Cilla – Redovisningsansvarig, redovisningskonsult, del/heltid

Har senaste åren arbetat som redovisningskonsult med fokus på löpande bokföring, bokslut, moms, skatter, avstämningar, budget och prognosarbete samt rapportering. På senaste uppdraget ingick det även projektredovisning och rapportering till externa finansiärer. Tidigare även erfarenhet i rollen som ”Single Point of Contract”, vilket innebar att förse kund med professionellt stöd inom kundreskontra, leverantörsreskontra samt redovisningsfrågor. Har även haft personalansvar och stöttat det operativa interna teamet samt aktivt deltagit i arbetet kring månads-, kvartals- och årsbokslut. Van att upprätta processer och rutiner inom det ekonomiska flödet samt även upprätta avtal med leverantörer. Systemvana från Agresso, SAP, BL admin, JD Edwards. Pyramid, Edison samt Visma. Marknadsekonomutbildning vid IHM Business School. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

Dagmar – VD-assistent

Dagmar har 10 års erfarenhet som Executive Assistent på stora internationella börsnoterade bolag. Dagligen hantering av kalendrar, planering årskalendrar, mötesbokningar, agendor, resebokningar, projektledning av stora konferenser, introduktion till nyanställda, fakturahantering, reseräkningar, tjänstebilsrapportering och andra administrativa arbetsuppgifter. Van vid att arbeta brett och haft arbetsrelaterade kontakter både internt samt externt. Ekonomisk linje på gymnasiet, därefter universitetsutbildning inom försäljning och marknadsföring samt Copywriterkurs och Business English-EF Executive Language institut i USA Boston. Datorkunskaper inom Office paketet, SAP, IFS, RESAX, e-Worx, Sharepoint, EIS, AC Nielsen. Mycket goda kunskaper i engelska samt tyska.

Sam – Operativ inköpare

De senaste fem åren har Sam i huvudsak arbetat som operativ inköpare i ett mindre bolag. Van att arbeta berett inom inköp med varierande arbetsuppgifter som orderläggning, leveransbevakning och flödesoptimering. Bygga nya och utveckla befintliga relationer med leverantörer samt förhandla affärsvillkor och upprätta avtal. Universitetsutbildning Civilingenjörsprogrammet i Industriell Ekonomi.  Systemkunskap inom Officepaketet och MATLAB. Flytande i svenska, engelska, arabiska, grekiska och grundläggande kunskaper i Spanska och syrianska.

Marianne – HR-chef, HR konsult, projektledare, deltid

Över 20 års erfarenhet från olika HR chefs- och HR direktörsroller från företag i olika branscher, både stora internationella koncerner likväl som mindre bolag. Drivit både operativt och strategiskt HR arbete. Väl förtrogen med arbetsrätten, van att samverka och förhandla med de fackliga parterna. Har arbetat med olika kollektivavtal, både för tjänstemän och kollektivanställda. Har lett flera HR avdelningar med personalansvar för upp till 15 medarbetare. Van förändringsledare och har under flera år dessutom arbetat som projektledare för olika projek tex inom utveckling av organisation och ledarskap, avveckling eller omstrukturering av verksamheter, likväl som ansvarig för implementation av bolagets strategi. Har byggt upp HR funktioner från grunden, inklusive att definiera processer, arbetssätt och ta fram utbildning och verktyg. Har nyligen genomfört projekt med byte av lönesystem samt implementering av nytt modernt molnbaserat HR system. Utvecklat organisationer, ledare och medarbetare samt tagit fram och genomfört ledarutvecklingsprogram på två bolag och coachat chefer och ledningsgrupper i vardagliga utmaningar. Van chefsutbildare, speciellt inom arbetsrätt, arbetsmiljö och ledarskap. Kandidatexamen, Linjen för Personal- och arbetslivsfrågor vid Örebro Högskola. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se