Trots inflation är kompetensbrist företagens största tillväxthinder!

Inflationen fortsätter att påverka svensk ekonomi. Trots detta upplever 31 % av små- och medelstora företag att största tillväxthindret handlar om kompetensbrist. För att hjälpa verksamheter att växa står Avanzera redo att rekrytera rätt person för jobbet i en rad olika affärsområden.

Under våren gjorde Tillväxtverket en omfattande enkätundersökning, “Företagens villkor och verklighet 2023”. Bland 6600 små- och medelstora företag upplever 31 % att tillgången till lämplig arbetskraft är det största hindret för tillväxt. En trend som minskade något sedan innan pandemin – men som fortsätter spela roll under rådande inflation. 

– Många företag kämpar med kompetensbrist. Med skräddarsydda rekryterings- och konsultlösningar inom en rad olika affärsområden har vi hjälpt verksamheter att stärka sin kompetensförsörjning i 25 år, säger Peter Ahlander, VD på Avanzera.

Kompetensbrist trumfar den finansiella hälsan

Att rätt kompetens blivit ett större hinder för tillväxt än företagens finansiella förutsättningar förvånar nog många. Ett problem som syns i många branscher – och som sannolikt beror på bristande matchning mellan lediga jobb och de arbetssökande. Den bristande matchningen kan bero på många olika saker, men det finns några insatser företag kan göra för att råda bot på problemet.


Intern kompetensutveckling och rekrytering avgörande för tillväxt

Bland dessa insatser spelar ett par, enligt Tillväxtverkets undersökning, större roll för företagens tillväxt. Det handlar framförallt om intern kompetensutveckling och rekrytering. Trots det tar många små- och medelstora företag till andra åtgärder för att växa, såsom att samarbeta med andra företag. Det kan ha att göra med att de företag som, under de senaste tre åren, försökt rekrytera stött på återkommande problem. Hinder som ofta handlar om att de sökande saknar tillräcklig arbetslivserfarenhet, rätt attityd eller eftergymnasial utbildning.

I 25 år har vi på Avanzera hjälpt företag att hitta rätt person för jobbet. Nu som då finns vi vid din sida – redo att hitta kandidater med rätt kompetens och attityd för din verksamhet. Visste du att vi är experter på rekrytering- och inhyrning av personal inom bland annat ekonomi, administration, sälj- och marknad, logistik- och inköp samt HR? Välkommen att höra av dig till oss!
Läs undersökningen Företagens villkor och verklighet 2023.