12 erfarna konsulter tillgängliga för nya uppdrag

Behöver ditt företag hyra eller rekrytera en ny medarbetare? Här kan du läsa om 12 av våra konsulter som blir lediga inom kort. Du kan också kontakta oss och berätta om dina specifika bemanningsbehov så presenterar vi fler lämpliga kandidater.


EKONOMI

Peter – Ekonomiansvarig, Controller

Erfarenhet: 25 år främst i rollen som ekonomiansvarig, men även som Controller. Senaste 9 åren som konsult. Allt från stora till medelstora och små ägarledda bolag inom många olika branscher. Främst tjänsteföretag, men även import-/exportföretag.

Kunskap: Van att självständigt sköta hela ekonomifunktionen. Stor erfarenhet av att skapa rutiner och effektivisera. Löpande bokföring, löner, månads- och årsbokslut, deklarationer, rapporter, projektredovisning, likviditetsrapporter, avstämning mellan utländska dotterbolag, kassaavstämning, provisioner.

Språk- och IT kunskaper: Mycket goda kunskaper i engelska. Hogia, Agresso, Visma m fl.

Omfattning: 2 dagar i veckan.


Margaretha – Redovisningsansvarig, ekonomichef, löneansvarig

Erfarenhet: Mer än 20 års erfarenhet varav 11 år som konsult. Stora och medelstora företag, koncerner med många dotterbolag, internationella företag, förbund samt redovisningsbyrå.

Kunskap: Att operativt ansvara för allt från löpande redovisning till månads- och årsbokslut, personalledning, lönehantering (tjänstemän och kollektivanställda), rapportering, ekonomiska analyser, verksamhetsutveckling samt strategiska frågor. Van vid utvecklingsarbete och effektivisering inom ekonomi och administration.

Språk- och IT kunskaper: Goda kunskaper i engelska. Agresso, Movex, Hogia, Visma, Xor, Monitor, Entré m fl.

Omfattning: Heltid.


Ulrika – Redovisningsekonom, lön, HR

Erfarenhet: 20 års erfarenhet från ekonomiarbete varav senaste 14 åren som konsult. Stor erfarenhet av HR och lön. Van att sköta hela ekonomifunktionen i mindre bolag. Även arbetat nordiskt inom internationella koncerner.

Kunskap:  Bred och djup kunskap inom löpande redovisning, kund- och leverantörsreskontra, avstämningar, budget, deklarationer, löneadministration. Självständigt upprättande av månads- och årsbokslut.

Språk- och IT kunskaper: Goda kunskaper i engelska i tal och skrift. Visma, Axapta, Navision, Pyramid, Agda, Hogia.

Omfattning: 80 %


Kerstin – Ekonomiassistent, löneadministratör

Erfarenhet: Drygt 20 års erfarenhet från olika roller inom ekonomi och redovisning, varav senaste året som konsult. Flyttade från Tyskland till Sverige 2006 och har sedan dess arbetat med ekonomi och löneadministration. Erfarenhet av de flesta arbetsuppgifter på en ekonomiavdelning i mindre företag. Erfarenhet från tjänste- och industriföretag samt detaljhandel.

Kunskap: Kund- och leverantörsreskontra, löpande bokföring, fakturering, registrering av huvudbokstransaktioner, in- och utbetalningar, påminnelser, löneadministration, bokslutsarbete.

Språk- och IT kunskaper: Flytande i svenska, mycket goda kunskaper i engelska, tyska som modersmål. iScala, Visma SPCS, SAP, Navision, Monitor, Hogia Lön, ReadSoft.

Omfattning: 80 – 100%


Johanna  – Ekonomiassistent

Erfarenhet: 14 års erfarenhet som ekonomiassistent varav 2 år som konsult. Erfarenhet från storföretagsmiljö i telekomföretag och oljebolag. Erfarenhet av att arbeta specialiserat inom t ex kundreskontra, men har också arbetat i breda roller. Erfaren att arbeta nordiskt med ansvar för kundreskontran i Danmark.

Kunskap: Kund- och leverantörsreskontra, löpande redovisning, betalningar, påminnelser, krav, inkasso, avstämningar av balanskonton, koncerninterna mellanhavanden, upprättande av rapporter. Även kundsamtal gällande inbetalningar och betalningsanstånd m.m. samt registervård.

Språk- och IT kunskaper: Goda kunskaper i engelska. SAP, Raindance, Movex, Hyperion m fl.

Omfattning: Heltid


Therésa – Ekonomiassistent

Erfarenhet: 10 års erfarenhet som ekonomiassistent varav 3 år som konsult. Arbetat i olika företag, stora som små inom branscher såsom hälsa- och sjukvård, bygg- och anläggning, konsulttjänster, bank- och finans.

Kunskap: Löpande ekonomiarbete främst inom leverantörsreskontra. Scanning, kontering, filhantering, utlägg, betalningar, fakturahantering, bokföring av utländska kundinbetalningar. Administration av stora mängder kortfakturor och reseräkningar. Även skött bokning av resor och hotell samt inköp av kontorsmaterial, ansvarat för vaktmästeri och ordnat med catering i samband med konferenser.

Språk- och IT kunskaper: Goda kunskaper i engelska. Arbetat i många olika ekonomi- och löneprogram såsom Hogia, SPCS, Visma, Navision m fl.

Omfattning: Heltid

ADMINISTRATION

Karin – Administratör

Erfarenhet: Lång erfarenhet av roller som projekt- och utbildningsadministratör med fler än 20 slutförda konsultuppdrag. Även erfarenhet som pedagog inom IT och media. Uppdragen har varit vid både små och stora företag, internationella koncerner samt inom kommun, statliga bolag och fackförbund.

Kunskap: Projektadministration, uppbyggnad av administration samt lokaler och utrustning vid nyetablering, personaladministration, framtagande av informationsmaterial, utformning av interna webbsidor och mallar för informationsutbyte, framtagande av utbildningsmaterial, hålla kurser, utredningsarbete, rapportering m.m. Även dokumenthantering för stora mängder information.

Språk- och IT kunskaper: Flytande i engelska i tal och skrift. Platina, EPiServer CMS6, e.Fact, Projectplace, FileNet, Visma Business, Oracle BI Analytics.

Omfattning: Heltid


Katja – Administratör, VD assistent, projektadministratör

Erfarenhet: 17 års erfarenhet av olika roller i stora såväl som små företag och organisationer. Erfarenhet som chefsassistent vid statlig myndighet, projektkoordinator i ett av Sveriges största byggprojekt, arbetat med inköpsadministration samt som VD assistent. Dubbla examina som Civilekonom och Civilingenjör.

Kunskap: Stödja VD med administrativt arbete, koordinering av ledningsgruppsmöten, kallelser och förberedelser inför styrelsemöten, resebokning, framtagande av beslutsunderlag, ekonomiska nyckeltal, presentationer samt uppdatering av webbsidor. Även att självständigt koordinera olika projekt, hantera stora mängder information i olika databaser som superuser samt att ansvara för ekonomisk uppföljning, upphandlingar och inköp efter avrop, diarieföring och fakturahantering.

Språk- och IT kunskaper: Mycket goda kunskaper i engelska, ryska samt ukrainska. Avancerad i MS Office samt flertalet affärssystem.

Omfattning: Heltid


Camilla – Receptionsansvarig, administratör, projektledare

Erfarenhet: Mångårig erfarenhet av servicerelaterat arbete samt av att arbeta med projekt och events. Boknings- och receptionsansvar, ansvar för restaurang- och festvåningsverksamhet, försäljning av konferenser, projektledare för olika events. Bred administrativ erfarenhet.

Kunskap: Hantera bokningar och beställningar, ge service, sköta införsäljning av events, konferenser och bröllop inklusive offerthantering och visningar av anläggningar. Planera och delta vid genomförandet av olika arrangemang, bl.a. mässor. Uppdatering av informationskanaler, uppföljning och nytecknande av kontrakt, kassaredovisning, växeltelefoni och inköp.

Språk- och IT kunskaper: Flytande i engelska i tal och skrift. Mycket goda IT kunskaper inom bl.a. MS Office.

Omfattning: 50 – 100 %

SÄLJ/MARKNAD

Pia – Kundtjänst, ordermottagare

Erfarenhet: Sammanlagt 15 års erfarenhet från olika roller inom service och försäljning. Serviceledare/Dispatch vid internationellt företag inom grafiska industrin samt vid ett IT företag, kundservice på ett stort fastighetsbolag samt receptionist och ordermottagare vid ett svenskt grossistföretag inom livsmedelsbranschen.

Kunskap: Ta emot felanmälningar samt nybeställningar och koordinera teknikers jobb hos kund, hantera order i SAP samt on-line shop. Sköta fakturering samt kontering och registrering av leverantörsfakturor. Kundservice med hantering av felanmälningar, nycklar och kontrakt. Varit projektledare för införande av PDA; handdator för rapportering av teknikers arbete och planering.

Språk- och IT kunskaper: Goda kunskaper i engelska i tal och skrift. SAP, ASW-Service, SerVad, FastNet.

Omfattning: Heltid

HUMAN RESOURCES

Martin – HR ansvarig

Erfarenhet: HR, ledning, ekonomi och administration. Senaste konsultuppdraget som Business Service Consultant i samband med en omstrukturering i ett globalt energiföretag. Har haft olika roller som HR ansvarig i Sverige och Europa. Erfarenhet från personalintensiva företag med kollektivanställda såväl som tjänstemän. Projektansvarig för implementering av affärsstödsprogram.

Kunskap: Arbeta operativt och konsultativt inom hela HR området. Stödja verksamhet samt chefer inom HR och ekonomi, ledningsgruppsarbete, förhandlingar, arbetsrätt, kollektivavtalstolkning, personalstatistik, rapportering, löner samt rekrytering.

Språk- och IT kunskaper: Flytande engelska i tal och skrift. Easycruit, Intelliplan, Visma SPCS, Visma Lön, EPiServer 3, Movex, Mas 90, Epicor Vantage.

Omfattning: Heltid


Noora – HR

Erfarenhet: Mångårig erfarenhet från olika servicerelaterade samt administrativa roller. Senaste åren som Customer Service Manager inom en internationell detaljhandelskedja med butik- och internetförsäljning. Dessförinnan chef för en friskvårdsanläggning med personalansvar för ca 20 personer.

Kunskap: Att bygga upp ny kundserviceavdelning med rutiner, personaladministration m.m. Utveckla kontakter med återförsäljare och samarbetspartners samt hantera order, logistik och fakturering. Van att ansvara för personalplanering, rekrytering samt budget. Även kunskaper inom inköp och sortiment.

Språk- och IT kunskaper: Svenska som modersmål, flytande i engelska, mycket goda kunskaper i finska och spanska. Mycket goda IT kunskaper med ECDL samt olika affärssystem bl.a. Navision.

Omfattning: 75 – 100 %