Åtta erfarna konsulter tillgängliga för uppdrag

Behöver du expertförstärkning snabbt? Nedan presenterar vi åtta erfarna konsulter som snart är redo för nya uppdrag eller rekrytering inom ekonomi, lön, administration och HR.

Susanne, Ekonomiansvarig, Controller 

Mer än 20 års erfarenhet av självständigt ekonomiarbete varav 15 år som konsult. Arbetat med redovisning och Controlling i både små och stora företag, internationella koncerner, stiftelser och ideella föreningar.

Erfarenhet:
– Redovisat enligt K2, K3 och IFRS
– Van att skapa arbetsmetoder, processer och rutiner samt effektivisera ekonomifunktion
– Budget- och prognosarbete, likviditetsplanering, analys och resultatuppföljning
– Månads- och årsbokslut, årsredovisning
– Löner och personaladministration
– Löpande redovisning, momsdeklaration
– Management- och styrelserapportering
– Projektredovisning, koncernredovisning

Språk- och IT kunskaper: Flytande i engelska. Visma Administration, Hogia, Navision, Scala, Oracle, Fortnox, Visma Control (fd Xor), Visma Business, UBW (fd Agresso), Hogia skatt- och årsredovisningsprogram. Mycket goda kunskaper i Excel.

Omfattning: Heltid/deltid

Ann, Redovisningsekonom 

Stor kunskap inom de flesta förekommande arbetsuppgifter på en ekonomiavdelning.

Erfarenhet:
– Löpande bokföring, koncernredovisning
– Kund- och leverantörsreskontra
– Lagerredovisning
– Projektuppföljning
– Deklarationer
– Löneadministration
– Bokslut
– Utveckling av rutiner
– Rapportering till Vd samt styrelse

Språk- och IT kunskaper: Mycket goda kunskaper i engelska. Visma Net, Maconomy, Navision, Scala Hogia Lön, Crona Lön, Agda.

Omfattning: Deltid 50 – 75 %

Akeylah, Ekonomiassistent, redovisningsekonom

Gedigen erfarenhet av arbetsuppgifter inom ekonomi från många olika företag. Många års erfarenhet av att arbeta som konsult.

Erfarenhet:
– Kund- och leverantörsreskontra
– Betalningar
– Löpande redovisning
– Avstämningar
– Skapat och implementerat rutiner
– Medverkat i byte av affärssystem
– Redovisning, rapportering
– Introduktion av personal

Språk- och IT kunskaper: Mycket goda kunskaper i engelska, flytande i arabiska. Movex/M3, SAP, IFS, Oracle, Visma, Quinyx, Medius, Cegid.

Omfattning: Heltid

Carina, Senior Controller, redovisningsekonom 

Erfaren ekonom med bred kompetens inom Controlling och redovisning. Mångårig bakgrund inom bank och myndighet.

Erfarenhet: 
– Redovisning, ax till limpa
– Årsredovisning samt delårsrapporter
– Konsolidering och extern rapportering
– Deklarationer och moms
– Kontakt med Finansinspektionen och Skatteverket.
– Verksamhetsplanering, uppföljning samt arbete med budgetunderlag
– Analyser, prognoser och framtagande av beslutsunderlag
– Finansiell analys och kvalitetssäkring
– Kontroll gällande finansiell rapportering
– Processutveckling och dokumentation av nya rutiner
– Statlig redovisning
– Hantering av finansiella instrument
– Utredningar

Språk- och IT kunskaper: Mycket goda kunskaper i engelska. Mycket goda kunskaper i Excel, SWIFT SIB, SCD SimCorp Dimension Euroclear, VPC RIX, SAP och Agresso m.fl.

Omfattning: 
Heltid 

Camilla, Senior Lönekonsult 

SRF Auktoriserad lönekonsult med mångårig erfarenhet av hela löneprocessen.

Erfarenhet: 
– Lönekörning och löneutbetalning
– Utläggshantering
– Rapportering internt och externt  
– Semesterhantering
– Avräkning av bonus och lön
– Stöd vid frågor kring kollektivavtal, traktamenten, föräldraledighet etc.
– Underhåll av lön- och personaldata
– Kontakt med Outsourcingpartner

Språk- och IT kunskaper: Mycket goda kunskaper i engelska. Mycket goda kunskaper i Excel, Hogia Lön+, Hogia PBM, Agda, Quinyx, Qbis, Flex HRM tid/res, Sympa, Medvind, MS Projekt, Unite (Byggt på Navision), Concur, My Visma, Dicom Expense, NetExpense, Fortnox, Visma 600, SAP, CatalystOne, 4PS.

Omfattning: 
Deltid 50-75%

Dary, Ekonom, Office Manager

Mångsidig kompetens inom ekonomi, administration, och HR.

Erfarenhet: 
– Kund och leverantörsreskontra
– Bokföring och avstämningar
– Registrering och godkännande av utbetalningar i Sverige, Finland och Danmark
– Fakturering, påminnelser och inkassohantering i Norden
– Godkännande av reseräkningar och rapporter
– Administration i lönedatabas, stöd för lönehantering i hela Europa
– HR-administration
– Onboarding och Offboarding
– Ansvar för arbetsgivardeklaration samt ombud hos Skatteverket
– Administrativt stöd till CEO och ledning
– Förhandla med leverantörer och minska kostnader
– Kontorsansvar, beställning av material, passerkort med mera
– Organisering och bokning av interna event

Språk- och IT kunskaper: Mycket goda kunskaper i engelska och spanska. Mycket goda kunskaper i Officepaketet. Lever, Bamboo (HR), CRM system SAP, Navision, Fortnox , Sage, Visma Global (Ekonomi), BI-system QlikView, Sales Force, MS AX (Sales).

Omfattning: 
Heltid

Anna-Lena, HR chef, HR Business Partner 

Lång erfarenhet av att arbeta som konsult inom HR och haft uppdrag både som chef, generalist och specialist. Arbetat i olika branscher i såväl entreprenörsdrivna och nystartade företag som internationella koncerner.

Erfarenhet: 
– Operativt och strategiskt HR-arbete
– HR-administration, försäkringar, förmåner, bonus, lönerevision, pensioner
– Arbetsmiljöarbete, HR policies, medarbetarundersökningar, rehabilitering, omställning
– Bygga upp HR avdelning från grunden, utveckla och implementera processer
– Stöd till chefer och ledarutbildning
– Kollektivavtal och arbetsrätt
– Rekrytering
– Förändringsarbete

Språk- och IT kunskaper: Flytande i engelska och danska, grundläggande nivå tyska. MS 365, MS Sharepoint, HeRMeS, SAP HR, Hogia, Aditro, ReachMee, Heartpace, Flex HRM, HR Dynamics, SABA, Benify, Mural m.fl.

Omfattning: Heltid

Kerstin, Administratör med kunskaper i danska

Gedigen erfarenhet som administratör på ett flertal företag i olika branscher även internationella företag.

Erfarenhet:
– Uppdaterat databaser, webb, register
– Stöttat och assisterat projektledare, chefer
– Bokat aktiviteter, resor, konferenser, mässor
– Dokumenthantering och sammanställning
– Samlat in data, statistik och kostnadsuppföljning
– Hanterat utskick, uppdatera broschyrer/produktkataloger
– Diverse övrig administration

Språk- och IT kunskaper: Mycket goda kunskaper i engelska och danska. MS Office, EpiServer, Adobe Photoshop, Adobe InDesign.

Omfattning: Heltid