9 tillgängliga konsulter

Behöver ditt företag hyra eller rekrytera en ny medarbetare? Här nedan kan du läsa om 9 av våra konsulter som blir lediga inom kort.
Du kan också kontakta oss och berätta om just dina specifika bemanningsbehov så presenterar vi fler lämpliga kandidater.

Johannes- Redovisningsansvarig, redovisningskonsult

Har senaste åren arbetat som redovisningskonsult med fokus på; löpande bokföring, bokslutsaktiviteter, moms, skatter, avstämningar, budget och prognosarbete samt rapportering. På senaste uppdraget ingick det även projektredovisning och rapportering till externa finansiärer. Under ett flertal år utfört komplex redovisning i en stor koncern inom vårdsektorn och nu senast på ett företag inom fastighetsförvaltning. Har även haft personalansvar och stöttat det operativa interna teamet samt aktivt deltagit i arbetet kring månads-, kvartals- och årsbokslut. Van att upprätta processer och rutiner inom det ekonomiska flödet samt även upprätta avtal med leverantörer. Marknadsekonomutbildning vid IHM Business School. Systemvana från Agresso, SAP, Pyramid, Björn Lundén, Visma Adminstration och Hogia. Bokslutsprogram b.la Wolters Kluwer, BL samt Vitec fastighetssystem. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

Clara- Redovisningskonsult, redovisningsansvarig

Arbetat som redovisningskonsult med arbetsuppgifter såsom; löpande redovisning, skatte- och momsdeklarationer, administration av löner och pensioner, externa kontakter med t.ex. bank, revisor och myndigheter. Har erfarenhet från att arbeta i större börsnoterade koncerner, privatägda företag samt mindre ideella organisationer. Gedigen kunskap i bokslutsprocessen med avstämningsarbete och periodiseringar samt självständigt hanterat årsredovisning och deklarationer. Även deltagit i arbete med koncernårsredovisning samt självständigt hanterat årsredovisning enligt K2 och K3. Erfarenhet av projektredovisning samt av att implementera nya system. Implementerat leverantörsfakturascanning samt kundfakturering med e-faktura. Deltagit i en Due Diligens process. Goda kunskaper i MS Word, Excel, Outlook samt ekonomi och lönesystemen Hogia, Visma, Centsoft samt Fortnox. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift samt baskunskaper i tyska.

Beata – Ekonomiassistent

Har de senaste åren arbetat som ekonomiassistent med arbetsuppgifter främst inom leverantörsreskontran. Hanterat och konterat leverantörsfakturor, skapat kundfakturor samt gjort kontoavstämningar. Dessförinnan arbetat som kontorsassistent med arbetsuppgifter innefattande; inköp av kontorsmaterial och inventarier, dokumentation av arbetsprocesser samt upprättande av manualer. Van vid att bemöta kunder och besvara frågor via mail och telefon. Har även ansvarat för posthantering samt administration och beställning avseende catering. Kandidatprogrammet inom ekonomi från Lunds universitet med inriktning redovisning. Systemvana från Palette samt Moreton Smith. Mycket goda kunskaper i Officepaketet samt i engelska, tal och skrift.

Louise – Ekonomiassistent, redovisningsekonom 

Cirka 10 års erfarenhet av arbete inom ekonomi och administration med fokus på främst reskontrahantering och kassaredovisning. Arbetat i ett flertal branscher såsom t.ex. Retail, detaljvaruhandel och FMCG. Vanligt förekommande arbetsuppgifter har innefattat; registrering, kontering, betalning av leverantörsfakturor med inriktning på lagerfakturor samt inbetalningar och påminnelser för kundreskontraflödet. Har även hanterat betalningspåminnelser, inkasso och räntefakturor samt redovisat och stämt av fysiska kassarapporter. Tidigare erfarenhet av servicerelaterade yrken samt arbete inom utbildningssektorn. Arbetat i flertalet affärssystem såsom M3, Pyramid, BaaN, Basware och Maconomy samt kassasystemet Trivec. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

Veronica- Löneadmininstratör 

I 7 år arbetat som HR- och löneadmininstratör med självständigt ansvar för hela löneprocessen på ett flertal företag i olika branscher. Nu senast i en roll där man hanterade lön för ca 200 anställda, fördelade på 3 olika kollektivavtal med både månads-och timavlönade medarbetare. Ansvarat för utfärdande av anställningsavtal samt i nära samarbete med HR-chef årligen genomfört lönekartläggning och lönerevision för samtliga bolag i en koncern inom Retail. Även arbetat med outsourcade löner på en av de större byråerna. Tidigare erfarenhet från arbete som ekonomiassistent samt som kundreskontraansvarig och därmed hanterat fakturering, bokföring, avstämningar och intäktsrapportering. Viss erfarenhet av leverantörsreskontra. Mycket goda kunskaper i Agda PS samt även erfarenhet från Visma Administration och Hogia. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

Patrik- HR-konsult

Drygt 10 års erfarenhet av brett arbete inom HR-området i både internationella- och matrisorganisationer. Har haft roller såsom HR-Manager, HR-Partner och Senior HR-Consultant. Tjänsterna har inneburit både strategiskt ledarskap samt att delge expertis inom hela HR-området. Vanligt förekommande arbetsuppgifter har innefattat; dagligt operativt HR-arbete, organisationsdesign, medarbetarengagemang, facklig samverkan, arbetsrätt, lönefrågor, coaching samt talanghantering. Även haft ansvar för rekrytering samt prestationsutveckling. Har en Bachelor´s inom Human Resources, med fokus på sociologi från Uppsala universitet. Mycket goda IT-kunskaper, MS-Office, Oracle HR samt SuccessFactor. Mycket goda kunskaper i engelska och grundläggande kunskaper i spanska.

Minnie – HR Business Partner, HR Specialist

Över 15 års erfarenhet inom olika HR-roller såsom HR-Business Partner, HR-Coordinator samt HR-Specialist. Ansvarat för de taktisk strategiska delarna av HR-arbetet och arbetat nära ledningsgrupp för att säkerställa att HR bedrivs i enlighet med satta strategier. Erfarenhet främst från handel, FMCG och teknikorganisationer. Drivit och ansvarat för HR-digitalisering, förändring, effektivisering samt systemförvaltning. Arbetat nära HR-chef, lön och ekonomiavdelning samt varit medlem i arbetsmiljögrupp. Även bistått med kompetens avseende upphandlingar samt stöttat chefer i HR-processer av varierande karaktär. God kunskap i arbetsrätt och rehabiliteringsärenden. Magisterexamen i filosofie samt PEO-programmet, inriktning sociologi och ledarskap. Mycket goda IT-kunskaper, Microsoft Office paketet, SAP, TalentQ, Simpa, Hogia, Flex Application och SiteVision. Mycket goda språkkunskaper i både engelska och finska. 

Nurlan –Supply Chain Coordinator

Cirka 10 års erfarenhet inom inköp och Supply Chain. Van vid att skapa och säkerställa beställningar av artiklar samt att ha kontakt med återförsäljare och leverantörer. Vidare har arbetsuppgifterna inneburit att kontrollera alla öppna konfigurationer och beräkna slutgiltigt pris, vilket även innefattat kommersiellt stöd och tillverkningskostnad med mera. Har ansvarat för daglig kontroll och uppdatering av lagerstatus samt veckouppdatering till VD och produktchef. Andra vanligt förekommande arbetsuppgifter har innefattat; registrering av transport- och personbilar till transportstyrelsen, kontroll av fakturor från leverantörer och attestering av dessa samt tullhantering, granskning och skapande av tulldeklarationer för fordon. Även haft övergripande kontroll av företagets kostnadsstruktur och produktstruktur. Kandidatexamen inom Supply Chain Management. Mycket goda IT-kunskaper, Microsoft Office, SAP SD (Sales & Distribution), Amadeus CRS, Dynamics AX, Opera ORS, Adobe Photoshop, Visma Business samt Virto Commerce Power BI. Språkkunnig med mycket goda kunskaper i engelska, ryska, azerbajdzjanska samt turkiska.

Kalle – Order- och logistikadministratör

Bred och gedigen erfarenhet av arbete inom order och logistik. Arbetat i internationell miljö i olika branscher som exempelvis; telekom, industri och högteknologiska företag. Hanterat hela orderflödet och ansvarat för allokering av produkter till olika europeiska lager med efterföljande uppföljning och leveransbevakning. Har även hanterat inbokningar av internationella och regionala transporter från fabriker och lager. Skött fakturering och kundspecifika krav kring leveranser samt ansvarat för att garantiärenden från serviceavdelningen registrerats. Mycket goda IT-kunskaper, SAP och Lotus Notes, M3 (f.d. Movex) samt MS Office. Utbildning; Logistikhögskolan KY, Affärslogistik. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se