Tillgängliga konsulter inom kort!

Här nedan kan du läsa om våra duktiga konsulter som finns tillgängliga för uppdrag. För mer info ring oss på nummer: 08-545 28 300 alternativt maila på info@avanzera.se.

Karolina- Redovisningskonsult, deltid 75%

Lång och gedigen erfarenhet från arbete inom ekonomi och främst redovisning. Har nyligen avslutat ett uppdrag som redovisningsansvarig med arbetsuppgifter inom löpande bokföring, avstämningar, moms- och skattedeklarationer, årsbokslut, årsredovisning, budget och rapportering. Kommer dessförinnan från en internationell koncern som ekonomiansvarig för både svenska och internationella bolag. Även gedigen erfarenhet som ekonomikonsult mot både små och stora företag med arbetsuppgifter som förutom redovisning även innefattat lönehantering, löneutbetalning, tjänstepensioner, löneskatter samt semesterlöneskulder. Utbildad som Legitimerad Redovisningskonsult från Påhlmans Handelsinstitut. Arbetat i flertalet affärssystem såsom Fortnox, Visma samt bokslutsprogamet Wolters Kluwer. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

Sabina– Receptionist, Backoffice

Flera års erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter inom reception samt avancerade kunskaper inom kundhantering och Backofficearbete. Har bland annat arbetat med och ansvarat för; posthantering, beställning av kontorsmaterial, leveransmottagning, agerat kontaktperson mot externa leverantörer, tagit emot gäster, hanterat felanmälan samt administrerat passerkort. Även erfarenhet från enklare ekonomisysslor så som fakturahantering och betalningar. Utöver ovanstående även arbetat som platsansvarig för lokaler med bokningar och uppföljning av olika evenemang. Administrerat och ansvarat för bokning av catering, personal, underhållning och teknik. Till det även ansvarat för inköp av mat och dryck samt övriga tillhörande tillbehör. Mycket goda kunskaper i Officepaketet. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

Annica- Löneadministratör, redovisningsekonom

Över 20 års erfarenhet av självständig redovisning och lönehantering från olika företag och verksamheter. Har beräknat och administrerat timlöner och månadslöner för bland annat verksamheter med butiksanställda samt organisationer med spelarlöner för både svenska och utländska spelare. Van vid att sätta upp rutiner och processer kring lönehantering samt besvara frågor beträffande anställningsavtal och andra HR-relaterade frågor. Har varit delaktig i implementeringen av nytt lönesystem; Fortnox. Även flera års erfarenhet av ekonomirelaterade arbetsuppgifter såsom reskontraarbete, fakturering, löpande bokföring, moms- och skattedeklarationer, avstämningar samt bokslutsarbete. Arbetat i ett flertal system såsom Fortnox, Visma, Gardeco, SILK, Marathon, Garp, Hogia Lön och Flex HRM. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

Lena – Ekonomiassistent, löneadministratör

Har de senaste åren arbetat som ekonomiassistent kombinerat med löneadministrativa arbetsuppgifter. Hanterat löner för både tjänstemän och kollektivanställda och är mycket van vid arbetsuppgifter innefattande; beräkning och kontroll av tjänsterapporter, körjournaler, reseräkningar, tjänstebil- och drivmedelsförmåner, representation, retroaktiv lön, utmätning av lön, löneutbetalning via fil, rapportering till Collectum, lönestatistik samt kontakt med Försäkringskassan. Har även gedigen erfarenhet av ekonomiarbete inom; kund- och leverantörsreskontra, utläggsredovisning, in-och utbetalningar, påminnelser/krav, kontering samt bokföring av manuella verifikat och avstämning av balanskonton. Till det även arbetat med att skapa och administrera nya manualer, rutiner och processer samt varit delaktig i övergång från Kontek lön Sesam till det mer digitaliserade Kontek lön. Systemvana från Visma Control, Visma Administration, Basware, Contempus, Invoice, ReadSoft, Visma DCE, Visma Lön, Kontek HRM Lön, Kontek Sesam, Intrum och C2CRM. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

Frida- Ekonomiassistent, administratör

Har sedan ett par år tillbaka arbetat som ekonomiassistent för ett mindre IT-konsultföretag. Hanterat arbetsuppgifter inom leverantörsreskontra, registrering av manuella fakturor, löneutbetalning, utläggshantering, tidrapportering samt löpande bokföring. Har även administrerat avtal, Onboarding/ Offboarding, inventering och företagsförsäkringar. Dessförinnan lång och gedigen erfarenhet av handläggningsarbete med uppgifter inom avtalshandläggning, ärendehantering, autogiromedgivande, kreditprövningar, handläggning av ärenden mot bl.a. Finansinspektionen samt ägarbyten. Till det, även hanterat telefon- och mailsupport mot butik, kupongregistrering, utbetalningar samt bankförfrågningar och installation av programvara. Har förutom det erfarenhet av renodlade servicerelaterade yrken från bland annat receptionsbemanning, växelarbete samt butiksbiträde. Goda kunskaper i Microsoft Office, Fortnox, Björn Lunden, Teamviewer, TDC och Easit. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

Kalle-Order- och logistikadministratör

Bred och gedigen erfarenhet av arbete inom order och logistik. Arbetat i internationell miljö i olika branscher, exempelvis; telekom, industri och högteknologiska företag. Hanterat hela orderflödet och ansvarat för allokering av produkter till olika europeiska lager med efterföljande uppföljning och leveransbevakningar. Inbokningar av internationella och regionala transporter från fabriker och lager. Även skött fakturering och kundspecifika krav kring leveranser samt ansvarat för att garantiärenden från serviceavdelningen registrerats. Mycket goda IT-kunskaper, SAP och Lotus Notes, M3 (f.d. Movex) samt MS Office. Utbildning; Logistikhögskolan KY, Affärslogistik. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

Sanne  – Säljsupport, orderadministratör

7 års erfarenhet från administrativt arbete, service och försäljning. Senaste 3 åren i rollen som säljsupport/administratör vid ett oljebolag och dessförinnan som butikssäljare/teamledare inom detaljhandeln. Van att fungera som länken mellan kund, säljare, lager och fabrik. Erfarenhet av orderadministration, spedition, frakthantering, export och inrikes order, inköp, fakturering, kreditering, reklamationer samt returer. Även arbetat med kund- och leverantörsreskontra samt avstämningar. Är utbildad gymnasieekonom med påbyggnadsutbildningar inom bland annat lönsamt arbetsmiljöarbete på Företagsuniversitet. Systemkunskaper i SAP, Sales Force och Officepaketet. Goda kunskaper i engelska och finska, tal och skrift.

Minnie– HR Business Partner, HR Specialist

Över 15 års erfarenhet inom olika HR-roller såsom HR Business Partner, HR Coordinator samt HR Specialist. Ansvarat för de taktisk strategiska delarna av HR. Arbetat nära ledningsgruppen för att säkerställa att HR bedrivs i enlighet med satta strategier. Erfarenhet främst från handel, FMCG och teknikorganisationer. Drivit HR-digitalisering, förändringar, systemförvaltning samt stöttat chefer i alla HR processer. Till det, arbetat nära HR-chef, lön och ekonomi, bistått i upphandlingar samt varit medlem i arbetsmiljögruppen. Väl införstådd i arbetsrätt och rehabiliteringsärenden. Magisterexamen i filosofi samt PEO-programmet, inriktning sociologi och ledarskap. Mycket goda IT-kunskaper, Microsoft Office paketet, SAP, TalentQ, Simpa, Hogia, Flex Application och SiteVision. Mycket goda språkkunskaper i både engelska och finska.

Vi har även ett flertal studenter inom ekonomi och administration som gärna arbetar heltid under sommaren och vid behov deltid/extra med omgående start.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se