Glöm inte bort människan bakom siffrorna

Vi har träffat legendariska Frida Boisen för att tala om mänskliga värderingar, arbetsgivarens ansvar för jämställdhet, teknikens inverkan på arbetsplatsen – och ledarskap.

Medieikonen Frida Boisen har fler strängar på sin lyra än många andra. För ett par månader sedan såg jag henne hålla en insiktsfull föreläsning om framtid och jämställdhet. Vi på Avanzera är hedrade över att få möjlighet att träffa henne och höra henne utveckla resonemanget.

Det var väldigt intressant att få höra dig prata om framtidens arbetsplats. Hur ser den ut egentligen?

–  I ett klimat där förändring sker i allt snabbare takt måste man se till att det finns en stabil grund. Då menar jag inte nödvändigtvis att vissa processer måste se ut på särskilda sätt. Jag tänker snarare på värden som tillit och förtroende, att man ser varandra. Saknar man de delarna blir det svårt att bygga ett tillräckligt starkt team för att klara av förändringstakten.

Hur ska arbetsgivare göra för att uppnå det?

– Det finns såklart många saker, men bekräftelse tror jag är viktigt. I ett föränderligt klimat tenderar vi att missa vissa saker. Feedback är ett exempel på det. I en undersökning jag läste nyligen kom det fram att 97 procent av de tillfrågade ansåg att feedback på arbetsplatsen spelar en stor roll för deras arbetsprestation. En tredjedel av dem tyckte att man inte fick tillräckligt mycket feedback. Förmodligen är det en siffra som kommer öka ännu mer. Det är skrämmande. Utöver att få respons på sin arbetsprestation så innebär det även en bekräftelse från chef till anställd. En stund där man ser varandra som människor.

I din föreläsning pratade du en hel del om jämställdhet. Hur ser du på den frågan ur ett framtidsperspektiv?

– Saker tar tid, det är något vi har fått lära oss med åren. I Sverige fick kvinnor rösträtt först 1921. Det är inte så länge sedan om man tänker efter. I grunden handlar det om ett maktförhållande, patriarkala strukturer. Vi har nog inte kommit så långt som vi egentligen tror. Nutiden är på sätt och vis förlegad. Diskrimineringsfrågan är ett exempel på det. Det finns ingen som helst saklig grund för att personer ska behandlas olika fastän de utför samma jobb. En självklarhet för alla kan tyckas, men så ser det inte ut. Lika behandling på arbetsplatsen är grundläggande för att alla ska känna tillit till varandra, vilket i sig skapar det starka teamet som jag nämnde förut. Allt hänger ihop.

Kan den isländska modellen vara ett sätt att ta tag i frågan? Att lagstadga om lika löner?

– Ja, varför inte? Näringslivet har haft tid att anpassa sig, men förbättringen sker i för liten skala och för långsam takt. Det verkar vara den svåraste frågan i världen för många företag, samtidigt finns det otroligt simpla lösningar. Filmen jag visade under min föreläsning är ett bra exempel på det. Många företag säger att de är jämställda, men när man synar dem i sömmarna ser man att verkligheten är en annan

Frida förtydligar vad hon menar.

– Tomma ord om värderingar, företagskultur och policys kan lätt bita en i baken. Det har man sett prov på alltför många gånger genom åren. Kommunikation med positiva budskap kan få negativa konsekvenser om de inte efterlevs. Det sliter på det interna förtroendet och skapar inte en lycklig arbetsplats. Resultatet blir en sämre leverans från samtliga inblandade. I och med att alla anställda är ambassadörer för företaget så skadar det inte bara verksamheten internt utan även externt.

Men är inte policys och interna värderingar viktiga då?

– Jo, det är de absolut, så länge de efterlevs. Nyckeln ligger i uppföljning. Med kontinuerliga samtal medarbetare emellan kan man se hur den allmänna uppfattningen är och göra förändringar i enlighet med den feedback man får.

Företagskultur är viktigt, men det är inte lösningen på allt. Frida höjer upp vikten av ett aktivt ledarskap. Det handlar inte bara om att sätta upp mål utan även att berätta hur de ska uppnås.

– Förr i tiden kunde högt uppsatta chefer ropa ut att man skulle öka omsättningen med femtio procent det kommande kvartalet för att därefter åka iväg på semester. Sedan förväntade man sig resultat när man kom tillbaka. Hur man skulle nå dit var det ingen som brydde sig om. Idag är frågan “Hur?” central. Anställda behöver aktiv stöttning för att må bra, det innefattar såväl instruktioner som feedback och allt däremellan. Trots att vi lever i en digitaliserad värld får vi inte glömma bort att vi fortfarande är människor.

Frida är klok som ser bortom de kalla hårda siffrorna och istället fokuserar på de mjuka värdena. Mår vi inte bra som människor presterar vi inte heller bra som medarbetare. När datorn tar alltmer ansvar borde vi kunna bry oss mer om varandras välmående, inte tvärtom. Jag kommer att ta med mig hennes ord. Du med?

Frida, stort tack för din samhällsinsats och för det mycket givande samtalet!

Peter Ahlander, vd, Avanzera