Maj månads solsken

Behöver ditt företag hyra eller rekrytera en ny medarbetare? Här nedan kan du läsa om åtta av våra konsulter som blir lediga inom kort. Samt tre sommarjobbare som gärna hjälper er under sommaren
Du kan också kontakta oss och berätta om just dina specifika bemanningsbehov så presenterar vi fler lämpliga kandidater.

 

Margaretha – Redovisningsansvarig

Mer än 20 års erfarenhet varav 11 år som konsult. Arbetat med ekonomi och löner i stora och medelstora företag, koncerner med många dotterbolag, internationella företag, förbund, ideell förening samt på redovisningsbyrå.  Van att arbeta i mindre bolag med hela flödet, vilket har inneburit att operativt ansvara för allt från löpande redovisning till månads- och årsbokslut, personalledning, lönehantering (tjänstemän och kollektivanställda), rapportering, ekonomiska analyser, verksamhetsutveckling samt strategiska frågor. Erfarenhet av utvecklingsarbete och effektivisering inom ekonomi och administration. Systemerfarenhet från Agresso, Movex, Hogia, Visma Administration, Monitor, Hantverksdata -Entré, Crona Lön, Agda m fl. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Anna – Ekonom inom Treasury/Finans

Senast i en roll som Treasury Manager med arbetsuppgifter såsom säkring av valuta- och råvarurisker, likviditetsplanering samt cash management. Utöver de dagliga arbetsuppgifterna även delaktig i en börsnotering, upphandling samt implementation av cashpooler, byte av affärssystem, upphandling av bankfinansiering samt förvärv av ett bolag i USA. Innan dess förvaltning av en likviditetsportfölj om ca 80 miljarder SEK. Tillgångsportföljen bestod i huvudsak av obligationer, statsskuldväxlar och certifikat med en löptid på upp till 5 år. Hanterat kort upplåning via olika Commercial Paper Program. Hanterat företagets ränte-, likviditets-, valuta- och kreditrisker. I risk- och kontohanteringen användes finansiella instrument såsom valutaswappar, ränteswappar, Call Deposits, repor, FRAs och Futures. Avancerade kunskaper i Excel samt i b.la TWIN och CRM. Magister i nationalekonomi från SU, inriktning finansiell ekonomi. Mycket kunskaper i engelska och franska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Ulrika – Ekonomiassistent- leverantörskontraansvarig, Credit Controller

17 års erfarenhet av ekonomiarbete i roller som ekonomiassistent och Credit Controller, senaste åren anställd på ett internationellt bolag med ansvar för leverantörsreskontran för alla 5 nordiska länder. Övriga arbetsuppgifter från hennes senaste roll innefattade även ett huvudansvar för helhetsprocessen från inköpsordrar fram till fakturabetalning. Tidigare erfarenhet från roller som Credit Controller där hon b.la arbetat med uppdatering av kunders prissättning, tillägg av produkter och konfigurationer, kreditansökningar, fakturering och prognos. Erfarenhet av att analysera kreditrisker och ansvarat för inkassouppföljningar och återbetalningar. Bred erfarenhet av system såsom SAP, Lotus Notes, Sage, Sibel Software Systems m.f.l. Mycket god engelska, i tal och skrift tack vare arbete flera års arbete utomlands.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Emely – Business Controller, projektcontrollerassistent

Senast huvudansvar för finansiell rapportering, planering och analys för den norska delen i ett bolag inom mediebranschen. Deltagit i framtagande av budget och prognos samt analys av faktiska resultat. Underhåll av interna planeringsverktyg och ERP-system. Arbetat med internationell projektredovisning, försäljningsmarginaler, kassa och valutaflöden. Haft nära samarbete med försäljningschef, marknadschef samt nära kontakter med externa parter såsom agenter, banker etc. Civilekonomexamen från Linnéuniversitet i Växjö. Erfarenhet från affärssystem såsom SAP, Essbase Oracle, BW, BAAN, Raindance, IFS, Bridge, m.fl. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Arash – Ekonomiassistent

Många års erfarenhet som ekonomiassistent och redovisningsassistent i både små och stora organisationer, nu senast ett företag i läkemedelsbranschen. Stor vana av att arbeta med hela flödet inom bland annat kund- och leverantörsreskontra, avstämningar, löpande bokföring, in- och utbetalningar, Intercompany samt reseräkningar. Arbetat självständigt med reskontran för ett flertal nordiska bolag samt varit delaktig i implementeringsprojekt av nya system. Har också arbetat med digital kommunikation t ex i sociala medier. Kandidat i företagsekonomi vid Högskolan Dalarna. Goda kunskaper i Visma Business, Visma Administration, SAP, Pyramid samt Navision. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Carlos – Logistik- och inköpsadministratör

Mer än 10 års erfarenhet av arbete inom Supply Chain med bl.a. orderhantering och leveransbevakning. Gedigen kunskap av inköp och avrop för den globala telekommarknaden. Har även erfarenhet av detaljhandeln, då i roller som speditionsplanerare samt ordermottagare med ansvar för bl.a. transitering av inkommande gods. Vidare har han erfarenhet av förbättringsarbete gällande processer och arbetsflöden, kontraktshantering, ordertransaktioner samt fakturering. Har aktivt deltagit i olika projekt i syfte att datorisera och effektivisera hanteringen av kundorder, produktion samt inköp. God systemvana i SAP, Kusk, Visma Administration, MS Office etc. Goda kunskaper i engelska och spanska, både i tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Annette – Säljsupport/Administratör

Arbetat brett med administration under mer än 20 års tid i roller såsom säljsupport, koordinator och Backoffice. Van vid att hantera flertalet olika affärssystem där hon arbetat med att lägga upp nya kunder, leverantörer och artiklar, hanterat orderregistrering, inköpshantering, korrektur, leveransbevakning, förberett fakturering, godssökning samt reklamationer och returer. Har bistått säljare med underlag gällande pris och produktprover inför kundbesök. Blev särskild utvald som kontaktperson för specifika kunder och konton.  Haft daglig kontakt med kunder, leverantörer och speditörer. Avlastat KAM med förvaltning och utveckling av större avtalskunder. Van vid att arbeta i projekt tillsammans med avtalsansvariga samt att delta i kundmöten. Hanterat anbud och offerter. Systemvana från b.la Scala, ASW5,50, Lawson(M3), Navision och Ataio. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Marie – Office Manager, receptionist

Under flera år arbetat som receptionist och kontorsansvarig, b.la på en advokatbyrå, där huvuduppgifterna varit att ansvara för växel, reception och konferensrum. l rollen har det även ingått att välkomna besökande gäster, beställa kontorsmaterial, boka bud, ordna konferensrum samt förbereda inköp inför möten och utbildningar som hållits på kontoret. Ansvarat för inkommande och utgående posthantering samt beställt varor och haft personlig kontakt med leverantörer. Stöttat ekonomiavdelningen med allt från ankomstregistrering av fakturor till betalningar. Fungerat som en extra resurs till marknadsavdelningen vid stora marknadsutskick, korrekturläst material samt hanterat utskick av säljmaterial och textat skyltar till mässor. Mycket goda kunskaper i Officepaketet – Word, Outlook samt ett flertal växelsystem – Licensia, Telia Centrex, MD 110.  Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Vi har även ett flertal studenter inom ekonomi och administration som gärna arbetar under sommaren såsom t ex;

Claudia- arbetat med kontering och registrering av leverantörsfakturor i Visma Administration

Petra- erfarenhet från order och leveransbevakning i SAP

Felix- högskoleekonom som arbetat bl.a med leverantörsreskontra i BAAN

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se