Nu finns det 11 erfarna konsulter redo för uppdrag eller rekrytering

Är du i behov av att fylla på med expertis inom områdena ekonomi, löner, kundsupport och HR? Här nedan presenterar vi 11 noga utvalda konsulter med en variation av specialkompetenser som är reda för nya uppdrag. Oavsett din utmaning kan våra experter skapa skräddarsydda lösningar för din verksamhets behov.

Önskar du mer information om någon? Eller är du i behov av annan typ av kompetens? Tveka inte att ringa oss på 08-545 28 300 eller maila till info@avanzera.se

Cilla, Redovisningsansvarig, redovisningskonsult

Gedigen bakgrund inom redovisning från internationella bolag, statliga myndigheter och ideella föreningar.

Erfarenhet:
– Löpande bokföring, moms, skatt
– Månads-, kvartals- och årsboksl
– Avstämningar, budget- och prognosarbete samt omfattande rapporteri
– Projektredovisni
– Rapportering till externa finansiär
– Stöd inom kundreskontra, leverantörsreskont
– Personalansvar för 3 ekonom
– Optimerat ekonomiska arbetsflöden genom att utveckla processer och rutiner

Språk- och IT kunskaper: Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift. Oracle, Agresso, SAP, BL admin, JD Edwards, Pyramid, Edison m.fl.

Omfattning: Heltid/ Deltid

Marcela, Redovisningsekonom 

Mångårig erfarenhet av att sköta de mest förekommande arbetsuppgifterna på ekonomiavdelningen. Har arbetat i företag med skiftande storlek, nu senast i ett bolag i fastighetsbranschen. Hanterat dotterbolag och moderbolag självständigt samt har även erfarenhet av börsnoterat företag.

Erfarenhet:
– Löpande bokföring
– Kund- och leverantörsreskontra
– Betalningar, periodiseringar, avskrivningar
– Moms och arbetsgivardeklarationer
– Månadsbokslut, årsbokslut
– Rapportering, budgetarbete
– Utveckla processer

Språk- och IT kunskaper: Spanska modersmål, goda kunskaper i engelska i tal och skrift. Visma Business, Visma Compact och Ekonomi, Fortnox, Hogia, 24sevenoffice samt bokslutsprogrammen Nordstedts och Capego.

Omfattning: Heltid/Deltid

Hanna, Redovisningsekonom, Royaltyekonom 

Erfaren ekonomikonsult med över åtta års erfarenhet inom interim redovisning. Stark IT-kompetens och god vana av effektiviseringsarbete.

Erfarenhet:
– Månadsbokslut
– Balansavstämningar
– Skattedeklarationer
– Delaktig i månads- och kvartalsrapportering
– Kontroll/analys kostnader/intäkter
– Löpande bokföring
– Momsredovisning
– Omvänd moms, periodiska sammanställningar
– Royalty redovisning
– Lönehantering

Språk- och IT kunskaper: Mycket goda kunskaper i engelska. Fortnox, SAP, Vitec Hyra, Vitec Ekonomi, Visma, 3L och Netsuite.

Omfattning: Deltid 80 %

Åsa, Redovisningsekonom, ekonomiassistent 

Ekonom med gedigen erfarenhet inom ekonomi och redovisning från bland annat fastighetsbranschen och redovisningsbyrå.

Erfarenhet: 
– Löpande bokföring, fakturering, avstämningar och månadsbokslut
– Kund och leverantörreskontra
– Momsdeklaration och skattedeklarationer
– In och-utbetalningar
– Likviditetsprognoser
– Projektredovisning
– Bankadministration

Språk- och IT kunskaper: Mycket goda kunskaper i engelska. Goda kunskaper i Office-paketet samt ekonomi/affärssystem som 3L, Vitec Ekonomi, Cognos, Fortnox, Marathon, Edison, Mamut, Visma Administration, Oracle, Maconomy, Scala, Navision, Hogia Ekonomi, Palette/Rillion och löneprogrammen Visma Lön, Hogia Lön och Kontek Lön.

Omfattning: 
80 – 100% 

Marcelo, Ekonomichef 

Omfattande erfarenhet inom redovisning, inklusive månads- och årsbokslut, analys, ekonomisk uppföljning och rapportering samt gedigen förståelse för K2/K3-standarder. Van vid ledarskapsroller.

Erfarenhet: 
– Löpande redovisning
– Månads- och årsbokslut
– Intercompany transaktioner
– Likviditetsplanering, finansiering och rapportering
– Årsredovisningar K2 och K3
– Inkomstdeklarationer
– Kontakt med bank och revisorer
– Löner
– Personalansvar
– Effektivisering av redovisningsprocesser

Språk- och IT kunskaper: Goda kunskaper i engelska, spanska. System; Fortnox, Xledger, Agresso, BL och Nordstedts Bokslut, Hogia, Xor, Jeeves, Mercur, Insikt, mm.

Omfattning: Heltid

Charlotte, Ekonomiassistent, leverantörsreskontra

Mångårig erfarenhet av att självständigt sköta alla arbetsuppgifter inom leverantörsreskontra. Arbetat inom många olika företag med varierande storlek och i olika branscher.

Erfarenhet:
– Bokföra inkommande fakturor
– Administrera attester
– Skapa betalorder
– Bankavstämningar vid månadsbokslut
– Periodiseringar och avskrivningar
– Besvara inkomna ärenden gällande fakturor
– Löneadministration

Språk- och IT kunskaper: Goda kunskaper i engelska. MS Office, Visma, Pyramid, Jeeves, SAP, Medius, Intacct, Fortnox, Palette, Centsoft samt D365.

Omfattning: Heltid

Jessica, Löneadministratör 

Självständig löneadministratör som arbetat i flera år med lön- och personaladministration i privat och offentlig sektor. Erfarenhet av kollektivavtal för både tjänstemän och arbetare.

Erfarenhet: 
– Lönekörning inkl. löneutbetalning
– Semesterberäkning
– Rapportering till Collectum
– Rapportering till myndigheter ex. arbetsförmedling, försäkringskassa samt SCB
– Stöd vid frågor kring kollektivavtal, traktamenten, föräldraledighet etc.
– Registrering av milersättning, trängselskatt
– Hantering av tidrapporter, reseräkningar och utlägg
– Diverse personaladministration

Språk- och IT kunskaper: Mycket goda kunskaper i engelska. Mycket goda kunskaper i Excel, Hogia Lön, Agda, Medvind, Heroma, Fortnox samt Visma Lön.

Omfattning: Heltid/ Deltid

Nemat, Junior ekonomiassistent 

3 års erfarenhet av kund – och leverantörsreskontra i ett flertal system, bl.a i Business Central.

Erfarenhet: 
– Ansvar för kundfakturering
– Kontering av leverantörsfakturor
– Indexering av kundprislistor och kundinbetalningar
– Administration av Rot/Rut-ansökningar hos Skatteverket
– Påminnelsehantering både på kund- och leverantörsreskontra
– Inkassohantering (Intrum)
– Allmän bokföring i samband med bokslut
– Momsrapport och arbetsgivaredeklaration

Språk- och IT kunskaper: Goda kunskaper i engelska, persiska samt hindi. System: Fortnox, Visma Administration 2000, Business Central (BC), Tengella, Rillion One samt Dedu.

Omfattning: Heltid

Rawand, Kundtjänst, administration, orderhantering 

Stor erfarenhet från olika roller inom service, teknisk support och administration i ett flertal branscher såsom t.ex drivmedel och telekom. Ekonomiprogrammet 180 HP vid Gävle Högskola.

Erfarenhet: 
– Kundtjänst mot företagskunder gällande korthantering och felavhjälpning
– Fakturafrågor
– Teknisk support samt merförsäljning av betalterminaler
– Teknisk telefonsupport och problemlösning inom området hemelektronik
– Administration av order och ärendehantering
– Upplärning av nyanställda

Språk- och IT kunskaper: Engelska och kurdiska – flytande i tal och skrift. MS Office, Active Directory, Microsoft 365, ServiceNow, Freshdesk, Salesforce, DACSA.

Omfattning: Heltid

Alexandra, HR-generalist, HR-Koordinator

Erfarenhet av HR-arbete såsom personaladministration, systemimplementation och stöttning till verksamheten.

Erfarenhet: 
– Effektiviserat och digitaliserat interna arbetssätt på HR
– Ansvarat för interna utbildningar och introduktion för nyanställda
– Skapat rutiner och policys samt administrativ vana kopplat till personal och lön
– Rekryteringar, rehabilitering, stöttat chefer, medarbetare och verksamheten.
– Implementerat nya personaladministrativa system.
– God kompetens inom lönehantering, kollektivavtal.

Språk- och IT kunskaper: Goda kunskaper i engelska. MS Office, Primula, SharePoint, ReachMee, Skovik, Flex HRM, Talensoft.

Omfattning: Heltid

Vivian, Försäljnings- och marknadsadministratör, ekonomiassistent 

Mer än 20 års erfarenhet av att arbeta med försäljningsadministration inom t ex fordonsbranschen samt medicin- och kemikaliebranschen. Även erfarenhet av att arbeta med kund- och leverantörsreskontra.

Erfarenhet: 
– Samordning och koordinering av kundaktiviteter och möten
– Administration kring deltagande vid kundmöten
– Framtagande av inköpsorder, avtal och kontrakt
– Fakturering samt kund- och leverantörsreskontra
– Koordinering olika projekt
– Registrering och uppdatering av leverantörsuppgifter
– Offertarbete

Språk- och IT kunskaper: Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift. SAP, SalesForce, Oracle, Basware, Citrix, Kobra, MS Office.

Omfattning: Heltid