Nytt år, nya tag.

Behöver ditt företag hyra eller rekrytera en ny medarbetare? Här kan du läsa om  8 konsulter som blir lediga inom kort. Du kan också kontakta oss och berätta om dina bemanningsbehov så presenterar vi lämpliga kandidater.

8_konsulter

Ekonomi

Kerstin
Ekonomichef, redovisningschef deltid
Sammanlagt 21 års erfarenhet från tjänster som ekonomichef, administrativ chef, Controller, redovisningschef m.fl. Har arbetat inom allt från statliga bolag till försäljningsbolag i branscher såsom tjänstesektorn, IT samt läkemedel. Idag stöttar hon 2 av våra kunder på interimsuppdrag som redovisningsekonom respektive redovisningschef. Dessförinnan verksamhetsansvarig för koncern vilket innebar allt från löpande redovisning till bokslut, deklarationer och personalansvar. Rapporterade till England samt USA. Erfarenhet även av förvärv, fusioner, likvidationer, koncernredovisning/-rapportering, lagerhantering m.m. Mycket datakunnig med erfarenhet av systemansvar. Mycket goda kunskaper i Officepaketet samt flertalet affärssystem inom lön, ekonomi och skatt bl.a Cognos och Hyperion. Mycket goda kunskaper i engelska, tal såväl som skrift.

Henrik
Controller, redovisningschef, ekonomiansvarig
Magisterexamen inom ekonomistyrning med drygt 11 års erfarenhet varav 4 år som konsult. Kommer senast från ett uppdrag hos en intresseorganisation där han arbetat som finanscontroller och främst ansvarat för budget- och prognosarbete, men även rapportering och konsolidering. Dessförinnan har han som redovisningschef ansvarat för månadsrapportering till styrelse och koncernledning vilket inneburit rapportering för ett antal dotterbolag i de nordiska länderna. Har utöver månadsrapportering även arbetat mycket med budget, affärsplan, analyser samt utredningar. Har dessutom stora kunskaper inom projektredovisning och koncerncontrolling. Även haft olika uppdrag som redovisningschef och ekonomiansvarig i mindre bolag samt arbetat som revisor. Mycket goda IT kunskaper och vana från flertalet system såsom SAP, Hogia, Hyperion, Movex, Oracle och Navision.

Alissa
Controller, redovisningsekonom
Civilekonom Stockholms universitet 2008. 5 års erfarenhet som konsult med uppdrag i både små och stora företag samt internationella koncerner. Avslutade nyligen ett uppdrag vid en internationell koncern i rollen som Financial Controller där hon arbetat med kontroll och uppföljning av större intäkter och kostnader. Dessförinnan vid det nordiska bolaget i en stor koncern i rollen som redovisningsansvarig vilket inneburit ansvar för leverantörsreskontra, huvudbok, resultatanalys, månadsbokslut, rapportering, årsbokslut och årsredovisning. Har även erfarenhet från redovisningsbyrå med ansvar för flera olika företags löpande bokföring. Stor erfarenhet av utvecklings- och effektiviseringsarbete. Mycket goda IT kunskaper, erfarenhet från att arbeta i Monitor, Visma, Hogia, Navision, OBI, BAAN samt Cognos. Talar och skriver svenska, engelska och persiska flytande.

Solweig
Redovisningsekonom
Har 14 års erfarenhet som ekonom varav 5 år som konsult. Har arbetat i branscher såsom livsmedel, vård m.fl. inom såväl små bolag som koncerner. Van att självständigt ansvara för kund-/leverantörsreskontra, in-/utbetalningar, löner, reseräkningar, konto-/lageravstämningar, moms-/skattedeklarationer, verifikat samt månadsbokslut. Har även arbetat med rapportering av kassaflöde, löner och arbetsgivaravgifter m.m. Goda kunskaper i Officepaketet. Mycket goda kunskaper i Hogia och Hogia Lön samt goda kunskaper i iScala, Visma Administration och Visma Compact.

Malin
Ekonomiassistent, redovisningsekonom heltid/deltid
Utbildad ekonomiassistent med löneadministration vid Påhlmans Handelsinstitut och 4 års yrkeserfarenhet som ekonomiassistent varav 3 år som konsult. Har under denna tid fått erfarenhet från bl.a. redovisningsbyrå, detaljandelsföretag samt bygg- och anläggningsföretag. Har arbetat med projektredovisning, löpande bokföring, kontering, kund- och leverantörsreskontra, periodiseringar samt avstämningar. Har även ansvarat för projekt, assisterat vid implementering av nytt affärssystem m.m. Mycket goda kunskaper i SPCS, Visma Administration, Visma Lön och Hogia.

Administration

Louise
Sälj- och marknadskoordinator, projektassistent
14 års arbetslivserfarenhet, varav ca 5 år som konsult. Erfarenhet från branscher som media, hemelektronik, försäkringsbolag m.fl. Stor vana av koordinerande roller med många kontaktytor internt såväl som externt. Har som sälj- och marknadsassistent koordinerat mässor och events, hanterat e-postutskick, uppdaterat hemsida, samordnat produktinformation och säljmaterial, koordinerat kampanjer samt rapporterat försäljningsstatistik. Även van att hålla i kontakter med tryckerier och mediebyråer. Louise har också arbetat som bemanningskoordinator med ansvar för bokning av konsulter, avtal samt övrig administration. Gymnasieutbildning inom journalistik och media samt påbyggnadsutbildning inom personal och marknadsföring/webb. Goda kunskaper i Officepaketet, SAP, Pyramid, Intelliplan m.fl. Goda kunskaper i engelska.

Human Resourses

Petra
HR generalist, HR ansvarig
Mångårig erfarenhet från personalintensiva miljöer med olika kollektivavtal, både tjänstemän och kollektivanställda. Kommer senast från en tjänst som HR ansvarig vid en koncern. I denna roll har hon ansvarat för företagets personalfrågor och HR processer. Arbetsuppgifterna har t.ex. bestått av personalförsörjning och planering, rekrytering, introduktion, belöningssystem, lönerevision, kompetensutveckling, utvecklingssamtal, försäkringar samt pensioner. Hon har även haft hand om tidredovisning och löneberedning. Dessförinnan arbetade Petra i ett konsultföretag som konsultchef och senare platschef med ansvar för försäljning, budget, resultat och service. Under den här tiden hade hon personalansvar för ett stort antal konsulter med allt från rekrytering till försäljning, matchning och uppföljning med kund och konsult. Flertalet utbildningar inom HR och IT. Mycket goda kunskaper i engelska.

Logistik

Simon
Supply Chain Planner, inköpare med SAP
Högskoleingenjör inom industriell ekonomi med inriktning logistik och ledning samt 3 års konsulterfarenhet inom främst FMCG segmentet. Som Supply Chain Planner har Simon ansvarat för effektiva materialflöden från leverantör till kund. Har haft många kontakter internt och externt samt även hållit i möten med leverantörer och kunder. Som operativ inköpare ansvarade han för planering, beställning och inköp till flertalet lager. Han ansvarade också för uppföljning och säkerställande av lagernivåer, analys av nyckeltal såsom leverans- och prognossäkerhet samt datumkassationer. Daglig kontakt med kunder och leverantörer. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift. Mycket goda kunskaper i Officepaketet, främst Excel, samt SAP. Goda kunskaper i MS Visio, Movex och Astro.